Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Sociaal wijkteam

In een Sociaal Wijkteam werken beroepskrachten. U kunt bij hen terecht met ondersteuningsvragen die te maken hebben met wonen, welzijn, werk, zorg en jeugdzorg. Zij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw vraag.

Elke school heeft daarnaast één of meerdere wijkteamleden als vaste contactpersonen. Dit zijn gezinscoaches met deskundigheid op het gebied van jeugdhulpverlening.

                            

Als er hulp nodig is, helpt de gezinscoach zoveel mogelijk zelf, indien nodig met ondersteuning van specialisten. Een gezinscoach levert snelle, adequate en praktische (opvoed)ondersteuning aan gezinnen. De gezinscoach staat naast het gezin en betrekt hierbij ook het perspectief van de jeugdige. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij een gezin dan zorgt de gezinscoach ervoor dat er onderlinge afstemming plaatsvindt.


Het Sociaal Wijkteam van uw eigen wijk is voor vragen m.b.t opvoeden en opgroeien het best te bereiken via sociaalwijkteam@venlo.nl. Omschrijf duidelijk uw vraag en noteer uw naam, adres incl. postcode en telefoonnummer.
Meer informatie vindt u op de website van gemeente Venlo en op www.samenzijnwijvenlo.nl