Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De MR van basisschool De Regenboog houdt zich bezig met alles wat met school te maken heeft. In de MR kunnen  ouders zeggen waar het op staat. De MR kan elke mening/standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, gevraagd of ongevraagd.
De MR praat mee en denkt dus mee. De MR heeft adviesrecht  en instemmingsrecht.

Op elk advies van de MR aan het schoolbestuur moet het bestuur reageren.
In zaken waarbij de MR instemmingsrecht heeft, kan het schoolbestuur pas een besluit nemen als de MR het ermee eens is.

De argumenten die de MR van de Regenboog naar voren brengt wegen mee in de uiteindelijke besluiten van het schoolbestuur.

Een schoolbestuur neemt niet alleen beslissingen, maar doet dat in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (de GMR) van alle basisscholen van Kerobei. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de GMR.

De vergaderingen van onze MR zijn openbaar. Wanneer u iets wilt weten kunt u altijd MR-leden aanspreken of contact opnemen met de voorzitter. Kijk op de agenda voor de data waarop de MR vergadert.

De MR is er volledig voor basisschool de Regenboog. Als u vragen heeft of opmerkingen, kunt u mailen naar yvette.bakker@kerobei.nl

Yvette Bakker is als leerkracht voorzitter van de MR samen met collega Marielouise Bosch (lid).

De oudergeleding van onze MR bestaat uit:

  • Mirko Panhorst 
  • Sjoerd Peters
  • Evelien Wismans
  • Nadine Bergsma
  • Linda Langver-Kok