Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij de 1e (voorlopige) aanmelding melden ouders hun kind aan dat in het schooljaar daarna 4 jaar wordt.
Vervolgens gaat de teamleider kijken of de school de juiste zorg kan bieden.

Soms kunnen we een leerling niet aannemen omdat de groep te groot of te complex is of omdat de leerling heel bijzondere ondersteuning nodig heeft die wij niet kunnen bieden.

In dat geval, als u uw kind al voorlopig heeft ingeschreven, hebben we de zorgplicht om u te helpen een andere school te vinden.

Uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de datum dat het kind 4 jaar wordt voert de school een intakegesprek met de ouders. In dat intakegesprek wordt, samen met ouders, overwogen of het nodig is om verder te onderzoeken of de school aan de begeleidingsbehoeften van het kind kan voldoen, al dan niet met basisondersteuning of extra ondersteuning. Uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de datum dat het kind 4 jaar wordt, krijgen de ouders bericht over de stand van zaken van de besluitvorming over de toelating van de leerling.

Momenteel hanteren wij een voedingsgebied om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen garanderen. Er worden alleen kinderen van de wijk Hazenkamp aangenomen. Mocht u twijfel hebben of u wel of niet kunt vooraanmelden, neem dan contact op met Christel Stakenborg (teamleider onderbouw).

Aanmelddatum

Centrale aanmelding:

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 2021-2022                                      

Op 19 januari 2021 is de centrale aanmelding gepland voor de kinderen die, tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022, 4 jaar worden.

Vanwege de lockdown is het helaas niet mogelijk jullie op school te verwelkomen tijdens de inloopmomenten in de week van 11 januari 2021  Graag hadden we jullie live onze onderwijspraktijk laten zien.

Om jullie toch te kunnen spreken en vragen te beantwoorden kunnen jullie een mail sturen naar de teamleider van de onderbouw, Christel Stakenborg:

christel.stakenborg@kerobei.nl

Vermeld in deze mail de naam van jullie kind, de geboortedatum en jullie adres en jullie telefoonnummer.

Het adres hebben we nodig om te kijken of jullie in ons voedingsgebied wonen.

Sinds twee jaar hebben we opnieuw noodgedwongen een voedingsgebied ingesteld, omdat de huisvesting van onze school een grote toestroom aan nieuwe leerlingen niet toelaat.

Jullie worden naar aanleiding van de mail gebeld door de teamleider om vragen te beantwoorden en informatie te krijgen over onze school. Het aanmeldformulier kan dan vervolgens op afspraak opgehaald worden op onze school of desgewenst opgestuurd.

Zodra we weer ouders mogen toelaten op school, zullen we jullie uitnodigen om de school te komen bekijken. Hopelijk kan dat weer gauw.