Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij de 1e (voorlopige) aanmelding melden ouders hun kind aan dat in het schooljaar daarna 4 jaar wordt.
Vervolgens gaat de teamleider kijken of de school de juiste zorg kan bieden.

Soms kunnen we een leerling niet aannemen omdat de groep te groot of te complex is of omdat de leerling heel bijzondere ondersteuning nodig heeft die wij niet kunnen bieden.

In dat geval, als u uw kind al voorlopig heeft ingeschreven, hebben we de zorgplicht om u te helpen een andere school te vinden.

Uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de datum dat het kind 4 jaar wordt voert de school een intakegesprek met de ouders. In dat intakegesprek wordt, samen met ouders, overwogen of het nodig is om verder te onderzoeken of de school aan de begeleidingsbehoeften van het kind kan voldoen, al dan niet met basisondersteuning of extra ondersteuning. Uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de datum dat het kind 4 jaar wordt, krijgen de ouders bericht over de stand van zaken van de besluitvorming over de toelating van de leerling.

Aanmelddatum

Centrale aanmelding: 23 januari 2024 van 14.00 tot 17.30 uur

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 2024-2025                                      

Om jullie vragen te kunnen beantwoorden kunnen jullie een mail sturen naar de directeur, Johan Stevens:

johan.stevens@kerobei.nl

Vermeld in deze mail de naam van jullie kind, de geboortedatum en jullie adres en jullie telefoonnummer.

Jullie worden naar aanleiding van de mail gebeld of gemaild door de teamleider om vragen te beantwoorden en informatie te krijgen over onze school.

Via mail kunnen wij dan het vooraanmeldingsformulier opsturen.