Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bij de 1e (voorlopige) aanmelding melden ouders hun kind aan dat in het schooljaar daarna 4 jaar wordt.
Vervolgens gaat de teamleider kijken of de school de juiste zorg kan bieden.

Soms kunnen we een leerling niet aannemen omdat de groep te groot of te complex is of omdat de leerling heel bijzondere ondersteuning nodig heeft die wij niet kunnen bieden.

In dat geval, als u uw kind al voorlopig heeft ingeschreven, hebben we de zorgplicht om u te helpen een andere school te vinden.

Uiterlijk 10 weken voorafgaande aan de datum dat het kind 4 jaar wordt voert de school een intakegesprek met de ouders. In dat intakegesprek wordt, samen met ouders, overwogen of het nodig is om verder te onderzoeken of de school aan de begeleidingsbehoeften van het kind kan voldoen, al dan niet met basisondersteuning of extra ondersteuning. Uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de datum dat het kind 4 jaar wordt, krijgen de ouders bericht over de stand van zaken van de besluitvorming over de toelating van de leerling.

Momenteel hanteren wij een voedingsgebied om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen garanderen. Er worden alleen kinderen van de wijk Hazenkamp aangenomen. Mocht u twijfel hebben of u wel of niet kunt vooraanmelden, neem dan contact op met Christel Stakenborg (teamleider onderbouw).

Aanmelddatum

Centrale aanmelding:

Kinderen die tussen augustus 2016 en juli 2017 geboren zijn, mogen zich aanmelden op basisschool de Regenboog op de centrale aanmelddatum. Dit is op dinsdag 21 januari 2020 van 14.15 uur tot 17.00 uur. Heeft u nog geen schoolkeuze gemaakt, dan bent u van harte welkom op dinsdag 14 januari van 13.00 uur tot 14.00 uur tijdens het inloopuurtje. Tijdens dit inloopuurtje laten we de school zien, kunt u sfeer proeven en eventuele vragen stellen.

Uiteraard is het altijd mogelijk een afspraak te maken met school voor een kennismakingsgesprek of oriƫntatie voor onze school op andere momenten. Hiertoe kan elke ouder telefonisch contact opnemen met school (077-3230080) en vragen naar Christel Stakenborg. Mocht deze niet aanwezig zijn of groepstaken hebben, wordt het telefoonnummer genoteerd en wordt u z.s.m. teruggebeld.

Neem bij de aanmelding s.v.p. een identiteitsbewijs en zorgpas van het kind mee.