Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Onze units

 

Unit 1, 2 en 3

Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld (4 t/m 6 jaar). Ons streven is om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. 

We werken thematisch met taal als speerpunt. We creĆ«ren een uitdagende leeromgeving waarin kinderen spelenderwijs en ontdekkend kunnen leren. Ons aanbod wordt afgestemd op de interesses, behoeften en talenten van de kinderen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en leggen dit vast in een leerlingvolgsysteem. 

 

Unit 4, 5 en 6

In de unit 4/5/6 hebben we 6 stamgroepen. In deze groepen zitten leerlingen van de groepen 4, 5 en 6. Hier verzorgen de volgende leerkrachten de lessen: 

Meneer Roy, juffrouw Anja, juffrouw Kristel, juffrouw Monique, juffrouw Nancy, juffrouw Jeanine en juffrouw Evelien.   

We werken tijdens de volgende vakken in niveaugroepen: rekenen, lezen en spelling. Dat wil zeggen dat de leerlingen onderwijs op niveau krijgen en wisselen van groep. Bij het vak taal werken we thematisch in de eigen stamgroep.  

Tijdens de niveaugroepen werken we in 6 groepen, namelijk: roze, zwart, oranje, paars, groen en blauw. De leerlingen hebben allemaal een eigen rooster waarop ze kunnen zien wanneer ze in welke klas moeten zijn. Het kan dus zo zijn dat je rekent in groep roze, spelling volgt in groep blauw en leest in groep paars.  


De overige vakken zoals: Schrijven, begrijpend lezen en gym hebben de leerlingen in de stamgroep. Elke groep start in de eigen stamgroep en om 08:40 uur gaan de leerlingen naar de eerste niveaugroep. De laatste niveaugroep duurt tot 11:15 uur en de rest van de dag volgen de leerlingen les in hun eigen stamgroep. 

Op woensdag vinden er geen niveaugroepen plaats. Deze dag werken de kinderen de gehele dag in de eigen stamgroep. 

 

Unit 7 en 8

In de unit 7/8 hebben we 3 stamgroepen. Namelijk rood, groen en blauw. In deze groepen zitten leerlingen van groep 7 en 8. 

Meneer Errol, juffrouw Franka, juffrouw Anny, juffrouw Yvette en juffrouw Inge werken in deze unit. 

We werken tijdens de volgende vakken in niveaugroepen: rekenen, lezen, spelling, taal. Dat willen zeggen dat de leerlingen onderwijs op niveau krijgen en wisselen van groep. 

Tijdens de niveaugroepen werken we in 4 groepen: geel, rood, groen en blauw. De leerlingen hebben allemaal een eigen roostertje waarop ze kunnen zien wanneer ze in welke klas moeten zijn. Het kan dus zo zijn dat je rekent in groep rood, spelling volgt in groep blauw, leest in groep geel en taal volgt in groep rood. 

De overige vakken zoals: thema, Engels en gym hebben de leerlingen in de stamgroep. Het eerste half uur van de dag starten we met zelfstandig werk. De leerlingen oefenen dan datgene wat ze moeilijk vinden. Op dat moment is er ook ruimte voor kindgesprekken.