Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Onze groepen

 

Groep 1-2

Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld (4 t/m 6 jaar). Ons streven is om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. 

We werken thematisch met taal als speerpunt. We creĆ«ren een uitdagende leeromgeving waarin kinderen spelenderwijs en ontdekkend kunnen leren. Ons aanbod wordt afgestemd op de interesses, behoeften en talenten van de kinderen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en leggen dit vast in een leerlingvolgsysteem. 

 

Groep 3

In groep 3 wordt er gestart met het aanvankelijk leesproces. Dit doen we thematisch, aan de hand van een thema leren de kinderen letters en het lezen van woorden en zinnen. Daarbij wordt ingestoken op de verschillende niveaus van de leerlingen. Bij rekenen maken we gebruik van een rekenmethode. De eerste maanden is er veel aandacht voor het handelend bezig zijn met de rekenstof. Van hieruit wordt er steeds meer gewerkt naar werken in een werkboekje.

In de eerste periode zal er ook aandacht zijn voor de speelwerklessen. Er is nog ruimte voor de leerling om te spelen. gedurende het schooljaar zullen deze veranderen in een reken- en een leesspeelwerktijd. De kinderen zijn dan op een speelse manier bezig met het oefenen van de aangeboden leerstof. Hier staan de doelen van rekenen en taal centraal.

Daar waar nodig, zoekt de leerkracht van groep 3 contact met de leerkrachten van groep 2 om te kijken waar samenwerking mogelijk of nodig is. Gedurende het schooljaar zal er ook meer samenwerking zijn met de groepen 4, denk hierbij aan een gezamenlijk thema.

 

Unit 4, 5 en 6

In de unit 4/5/6 hebben we 6 stamgroepen. In deze groepen zitten leerlingen van de groepen 4, 5 en 6. Hier verzorgen de volgende leerkrachten de lessen: 

Juffrouw Imke, juffrouw Bo, juffrouw Anja, juffrouw Kristel, juffrouw Tessa, juffrouw Nancy, juffrouw Jeanine en juffrouw Evelien.   

We werken tijdens de volgende vakken in niveaugroepen: rekenen, lezen en spelling. Dat wil zeggen dat de leerlingen onderwijs op niveau krijgen en wisselen van groep. Bij het vak taal werken we thematisch in de eigen stamgroep.  

Tijdens de niveaugroepen werken we in 6 groepen, namelijk: roze, zwart, oranje, paars, groen en blauw. De leerlingen hebben allemaal een eigen rooster waarop ze kunnen zien wanneer ze in welke klas moeten zijn. Het kan dus zo zijn dat je rekent in groep roze, spelling volgt in groep blauw en leest in groep paars.  


De overige vakken zoals: Schrijven, begrijpend lezen en gym hebben de leerlingen in de stamgroep. Elke groep start in de eigen stamgroep en om 08:40 uur gaan de leerlingen naar de eerste niveaugroep. De laatste niveaugroep duurt tot 11:15 uur en de rest van de dag volgen de leerlingen les in hun eigen stamgroep. 

Op woensdag vinden er geen niveaugroepen plaats. Deze dag werken de kinderen de gehele dag in de eigen stamgroep. 

 

Groepen 7 en 8

Er zijn twee groepen 7 en twee groepen 8.

Meneer Errol, meneer Edwin, juffrouw Franka, juffrouw Karin, juffrouw Yvette en juffrouw Inge werken in deze groepen. 

We werken tijdens de volgende vakken in niveaugroepen: rekenen, lezen, spelling, taal. Dat willen zeggen dat de leerlingen onderwijs op niveau krijgen en wisselen van groep. 

Tijdens de niveaugroepen werken we in 4 groepen: geel, rood, groen en blauw. De leerlingen hebben allemaal een eigen roostertje waarop ze kunnen zien wanneer ze in welke klas moeten zijn. Het kan dus zo zijn dat je rekent in groep rood, spelling volgt in groep blauw, leest in groep geel en taal volgt in groep rood. 

De overige vakken zoals: thema, Engels en gym hebben de leerlingen in de stamgroep. Het eerste half uur van de dag starten we met zelfstandig werk. De leerlingen oefenen dan datgene wat ze moeilijk vinden. Op dat moment is er ook ruimte voor kindgesprekken.