Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Onze groepen

 

De Regenboog heeft een zeer gemêleerde populatie, waarin alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd.

De Regenboog (regulier basisonderwijs) en De Schans (speciaal basisonderwijs) zijn gevestigd in Boulevard Hazenkamp en onderdeel van een multifunctioneel centrum in de wijk Hazenkamp in Blerick.

We zijn als school volop in ontwikkeling om steeds beter aan te sluiten bij de leerling. We werken in de dagelijkse praktijk steeds meer naar een passender aanbod voor alle leerlingen.

We denken in kansen en mogelijkheden en hebben hoge verwachtingen van elkaar en onze leerlingen. Leerlingen zijn gegroepeerd binnen het jaarstofklassensysteem, maar het aanbod wordt waar nodig steeds meer afgestemd op het niveau van de leerling, zodat we kunnen aansluiten in de zone van de naaste ontwikkeling.

 

PBS

Wij zijn een PBS school ( Positive Behaviour Support). Wij werken volgens het concept PBS, dit houdt in dat wij een positieve benadering van de kinderen voorstaan. Respect, eigenaarschap, vertrouwen en plezier zijn hierbij onze kernwaarden.

 

Groep 1-2

Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld (4 t/m 6 jaar). Ons streven is om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen.

We werken thematisch met taal als speerpunt. We creëren een uitdagende leeromgeving waarin kinderen spelenderwijs en ontdekkend kunnen leren. Ons aanbod wordt afgestemd op de interesses, behoeften en talenten van de kinderen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en leggen dit vast in een leerlingvolgsysteem.

 

Groep 3

In groep 3 wordt er gestart met het aanvankelijk leesproces. Dit doen we thematisch, aan de hand van een thema leren de kinderen letters en het lezen van woorden en zinnen. Daarbij wordt ingestoken op de verschillende niveaus van de leerlingen. Bij rekenen maken we gebruik van een rekenmethode. De eerste maanden is er veel aandacht voor het handelend bezig zijn met de rekenstof. Van hieruit wordt er steeds meer gewerkt naar werken in een werkboekje.

In de eerste periode zal er ook aandacht zijn voor de speelwerklessen. Er is nog ruimte voor de leerling om te spelen. gedurende het schooljaar zullen deze veranderen in een reken- en een leesspeelwerktijd. De kinderen zijn dan op een speelse manier bezig met het oefenen van de aangeboden leerstof. Hier staan de doelen van rekenen en taal centraal.

 

Groepen 4 tot en met 8

Op de Regenboog hebben we een groep 4 en van 5 t/m 8 zijn er ieder twee groepen. Momenteel is er een groep 4 en zijn er twee groepen 5.

De groepen worden bemenst door leerkrachten en onderwijsassistenten. De onderwijsassistenten ondersteunen vooral in de groep de leerkracht en de leerlingen.

De leerkrachten werken intensief in de bouwen en hun parallelgroep samen.

Er wordt vooral methodisch en doelgericht gewerkt. De leerkracht probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling.

Er is een vakleerkracht gymnastiek, die eenmaal per week de les verzorgt.