Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Intern- en externe vertrouwenspersonen

Voor klachten verwijzen we in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind. Daarna kan er contact gelegd worden met de betreffende teamleider (voor de onderbouw Christel Stakenborg, voor de middenbouw Diana Theloy en voor de bovenbouw Rob Drouen).
U kunt ook, indien nodig, contact opnemen met de vertrouwens- / contactpersonen van de school, Anja Smits (anja.smits@kerobei.nl) (groepen 1-4) of Evelien Wiersma (evelien.wiersma@kerobei.nl) (groepen 5-8)

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat zij soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kerobei externe vertrouwenspersonen. Deze externe vertrouwenspersonen staan mensen met een klacht terzijde. Deze mensen zijn niet in dienst van Kerobei en zijn daarmee onafhankelijk. De externe vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kerobei of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De externe vertrouwenspersonen kennen geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden. De externe vertrouwenspersonen van Kerobei zijn:

  • Mevrouw J. de Fretes, T: 06-29661263; E: jeskedefretes@gmail.com
  • GGD Limburg-Noord Mevrouw M. Klaassen (contactpersoon), T: 088-1191291

 

Onlangs heeft Kerobei Jeske de Fretes als nieuwe externe vertrouwenspersoon benoemd. Deze benoeming was nodig omdat Monique de Waard haar functie als externe vertrouwenspersoon heeft neergelegd. Jeske de Fretes stelt zich hieronder even voor.

Jeske de Fretes

06-212 933 42 / 06-29 66 12 63

jeskedefretes@gmail.com

Ik ben Jeske de Fretes , externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) en integriteit (VPI). Vanaf oktober 2022 ben ik aangesteld als externe VPO /VPI voor Kerobei. Als vertrouwenspersoon ben ik allereerst verantwoordelijk voor de opvang van de melder. Maar mocht je-preventief- mijn advies nodig hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen of integriteit dan kun je mij ook bellen of mailen. Spreek altijd mijn voicemail in als je me niet direct aan de lijn krijgt dan reageer ik zodra ik kan. Uiterlijk binnen 72 uur ontvang je een reactie op je ingesproken bericht (mits je een telefoonnummer inspreekt waarop ik je kan bereiken). Of stuur een mail met je vraag. Ook per mail ontvang je zo spoedig als mogelijk en uiterlijk binnen 72 uur een reactie van mij.

Voor zowel ouders, leerkrachten als ook directie en bestuurders ben ik het juiste aanspreekpunt als je vragen hebt over de onderwerpen “ongewenst gedrag” of “integriteit”. Als vertrouwenspersoon behandel ik je vraag uiteraard vertrouwelijk! Mijn jarenlange ervaring en certificering als externe vertrouwenspersoon bij diverse organisaties maken dat ik een betrouwbare en deskundige gesprekspartner ben. Maak hier gebruik van als je vragen hebt over eerder genoemde onderwerpen. Samen bespreken we de opties die je hebt met mogelijke voor/nadelen waarna jij zelf een keuze maakt die jij het best passend voor jou vindt.