Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Ouders en ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onze partners in het zorgdragen voor een goede ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

We informeren ouders vroegtijdig en volledig en delen onze zorgen en trots met hen. We communiceren open en transparant. Dit doen we o.a. via Isy, ons ouderportaal.

De ouderbetrokkenheid en het partnerschap van ouders groeit op onze school. We zien ouders en leerkrachten steeds meer naast elkaar staan en wij ervaren het als belangrijk dit verder uit te bouwen. Er is een betrokken ouderraad (OR) actief, die de leerkrachten steeds meer werk uit handen neemt en talrijke activiteiten organiseert in samenspraak met het team. Ook kunnen we rekenen op een goed functionerende medezeggenschapsraad (MR). Dat betekent dat de MR al zeer vroegtijdig bij processen betrokken wordt en dat er, waar mogelijk, samen ontworpen wordt in het belang van goed onderwijs op onze school. Dit alles zorgt ervoor dat zowel kinderen, ouders als leerkrachten betrokken worden, zijn en blijven bij onze school en eigenaar zijn van alle stappen die we zetten.  

 

Zie voor praktische informatie over de school de verschillende onderdelen van het menu hiernaast en kijk ook op www.scholenopdekaart.nl