Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

De Hazenkamp

De Regenboog is gehuisvest in Boulevard De Hazenkamp, dat geopend is in 2005. De Hazenkamp is een multifunctioneel centrum en huisvest diverse organisaties zoals een logopedische praktijk, een consultatiebureau, een cafeetje en de twee Kerobei scholen: basisschool De Regenboog en speciale basisschool (SBO) De Schans. De Hazenkamp is aangesloten bij een VVE. Het gebouw is voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie en er is camerabewaking.

De speelplaats is ook toegankelijk na schooltijd. De speeltoestellen op de speelplaats voldoen aan de eisen die de wetgever eraan stelt.

De ingang van de school is gesloten, men komt de school binnen door aan te bellen aan de schooldeur.

Dat wij met twee scholen in een gebouw huizen betekent dat wij direct te maken hebben met basisschool de Regenboog  en diverse organisaties binnen het gebouw, zoals logopedistenpraktijk LCB .

Verder werken wij samen met:
⦁ De poli informatieverwerkingsstoornissen van de Mutsaersstichting
⦁ Karakter
⦁ Ergonomiepraktijk Venlo
⦁ MET GGZ Venlo
⦁ Kentalis
⦁ Virenze
⦁ Viecuri kinderrevalidatie
⦁ Bibliotheek Venlo
⦁ De buitenschoolse opvang
⦁ De wijkagent
⦁ Het sociaal wijkteam
⦁ Bureau Jeugdzorg
⦁ Veilig thuis
⦁ PGZ
⦁ Basisscholen van Kerobei en Akkoord