Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Naschoolse opvang

We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen samen met de leerkrachten eten in de klas. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Na een buitenspeelpauze van 15 minuten gaat de les weer door.

De Voor- en NaSchoolse Opvang vindt plaats in DICHTERSHOF. U kunt zich aanmelden via Spring Kinderopvang, tel. 077-326 66 00 of via een aanmeldingsformulier, verkrijgbaar op school.

De VoorSchoolse Opvang is van 7.30 u – 8.30 u.

De Naschoolse Opvang is van 14.00 u tot 18.30 uur, op woensdag vanaf 12.30 uur.

Zie ook de website:  www.springkinderopvang.nl