Basisschool De Regenboog - Venlo
MENU

Ouderbijdrage

De (vrijwillige) ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR, in overleg met de directeur vastgesteld.

 

Alle ouders betalen voor het schooljaar 2021/2022 de ouderbijdrage aan de Ouderraad.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten die worden georganiseerd, zoals Sintermerte, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, kleine vieringen met de kinderen, leuke extra activiteiten, de sportdag en de schoolreis.

 

De OR heeft de administratie van De Regenboog en De Schans gevraagd deze gelden te innen. Aan het begin van het schooljaar wordt u, middels een brief, verzocht dit bedrag op genoemde rekening over te maken.

Voor komend schooljaar is dat  € 25,-  per leerling, ook als er meerdere kinderen van een gezin op een school zitten. Bij twee leerlingen is het € 50,- , etc.

Mocht dit bedrag te hoog zijn om in één keer te betalen, bieden wij ook een betalingsregeling aan. U kunt dan terecht bij de directeur.

Als uw kind tussentijds instroomt, vragen wij maar een gedeelte van de € 25,- :

 

Instroom tussen zomervakantie en 1 januari 2022  :           € 25,00

Instroom tussen 1 januari 2022 en 1 mei 2022        :            € 20,00.

Instroom tussen 1 mei 2022 en zomervakantie       :           € 15,00.